Kiedy trzeba zarejestrować swój pobyt w Danii?

Kiedy trzeba zarejestrować swój pobyt w Danii?

Obcokrajowcy przybywający do Danii, w tym także Polacy, zobowiązani są do rejestracji swojego pobytu, gdy spełnione zostaną odpowiednie ku temu warunki. W jakich sytuacjach konieczne jest ubieganie się o prawo do pobytu w Danii?

Emigracja do Danii nadal popularna

Wśród krajów, do których często emigrują Polacy, nadal na wysokiej pozycji znajduje się Dania. To właśnie tam zapotrzebowanie na nowych pracowników nadal jest spore, a atrakcyjne płace przyciągają osoby z różnych krajów Europy i nie tylko.

Wprawdzie w porównaniu z Polską koszty życia w Danii są wyższe, jednak z drugiej strony wynagradzają je płace i wysoka jakość usług publicznych. Nie bez powodu Dania regularnie pojawia się na szczycie rankingów prezentujących wskaźnik zadowolenia z życia.

Zarejestrowanie pobytu w Danii

Obywatele krajów należących do Unii Europejskiej mogą przebywać na terenie Danii bez konieczności rejestrowania pobytu przez okres 3 miesięcy. Z kolei wtedy, gdy poszukują one pracy, okres ten wydłużany jest do 6 miesięcy.

Wobec tego zarejestrowanie pobytu w Danii będzie konieczne w sytuacji, gdy planuje się pobyt powyżej 3 albo 6 miesięcy lub pobyt ten trwa powyżej tego czasu.

Termin do rejestracji pobytu jest liczony od dnia wjazdu na teren Danii.

Aby otrzymać zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu w Danii, konieczne jest udanie się do urzędu jak Agencja Międzynarodowej Rekrutacji i Integracji określanego w skrócie jako SIRI. Tam należy przedłożyć odpowiednie dokumenty z wnioskiem o rejestrację OD1.

Zaświadczenie o rejestracji pobytu w Danii jest potwierdzeniem, że posiadacz takiego dokumentu ma prawo do przebywania na terenie kraju. Czas ważności zaświadczenia nie jest określony, przy czym traci ono swoją ważność wtedy, gdy warunki do jego uzyskania przestają obowiązywać.

Prawo do stałego pobytu po 5 latach

Osoby, które planują pozostać w Danii na stałe, mogą zdecydować się na uzyskanie prawa do stałego pobytu. Jest to możliwe po 5 latach nieprzerwanego pobytu w tym kraju.

Gdy więc planuje się wyjazd do Danii lub już teraz przebywa się w tym kraju, warto pamiętać o zarejestrowaniu swojego pobytu, gdy spełnione zostaną warunki do rejestracji.

Written by admin

2 Replies to “Kiedy trzeba zarejestrować swój pobyt w Danii?”

Leave a comment